Goodrich Krosno

www.bfgoodrich.com

theone.jpg (28514 bytes)

 

            Zakłady Goodrich w Krośnie powstały w 1999 r. po przejęciu firmy Menasco przez amerykańską firmę BFGoodrich.

Jest zakład dysponujący nowoczesnym zapleczem technicznym. Dzięki zainwestowaniu 10 mln USD Goodrich dysponuje maszynami specjalnie sprowadzonymi z USA, na jego terenie wybudowano jedną z najnowocześniejszych na świecie galwanizerni, oraz unowocześniono urządzenia służące do obróbki cieplnej.

Obecnie kosztem 6 mln USD dokonuje się rozbudowy hal produkcyjnych i planuje się sprowadzenie kolejnych maszyn w celu rozszerzenia produkcji o większe i bardziej skomplikowane części będące głównymi elementami podwozi. Oznacza to również zwiększenie zatrudnienia.

Obecnie produkuje się komponenty do podwozi samolotów Boeing, podwozi do samolotów Lockheed Martin F-16 (Goodrich jest jedyną firmą na świecie produkująca te podwozia) oraz podwozi do samolotów firmy Bombardier – Dash-8 i CRJ.

Większość elementów służących do produkcji (np. odkuwki) sprowadzane są z USA. Wyprodukowane elementy trafiają w całości na eksport, a w przypadku Boeinga i Lockheeda komponenty trafiają do USA i Kanady gdzie montowane są w kompletne podwozia. 

Po zakładzie oprowadzał nas dyrektor naczelny Marek Darecki.

Głównym punktem naszych odwiedzin było zapoznanie się z metodami zarządzania stosowanym w Goodrich Krosno. Stosowana tam zasada „Lean Manufacturing” opiera się na stworzeniu małych linii produkcyjnych. Maszyny użytkowane w danym procesie obróbki są grupowane razem tworząc linię technologiczną. Ma ona postać okręgu lub kształt litery U. Nie tworzą one jednak silnie zwartego obszaru, aby z punktu widzenia psychologii nie wyobcowywać linii od reszty zakładu. Takie ustawienie skraca czas produkcji i sprawia, że pracownik danej linii identyfikuje się z wykonywanym elementem podczas całego procesu technologicznego.

„Lean Manufacturing” swój sukces opiera na wykorzystaniu percepcji wzrokowej. Każdy z obszarów na których składowane są kolejne produkowane elementy jest oznaczony specjalnym kolorem. Na innym obszarze składuje się elementy wykonane, na innym sprawdzane, a na kolejnym elementy pomierzone i zgodne z wymogami, a co za tym idzie gotowe do opuszczenia danej linii produkcyjnej.

Cały zakład Goodrich również zbudowany jest wedle tej konwencji. Obszar spedycyjny jest zarówno miejscem gdzie trafiają elementy do przetworzenia (np. odkuwki) jak i gotowe do wysłania elementy, które przeszły cały cykl zbudowany na bazie okręgu.

Kolejnym założeniem strategii organizacji produkcji, która zaczerpnięta jest od firm japońskich, jest silne związanie pracownika z firmą. Wszędzie można dostrzec tablice z rozpisanymi zyskami firmy, obrotem. Każda z maszyn jest przypisana poszczególnym osobom, a przy wejściu na halę można zapoznać się ze stopniem opanowania poszczególnych maszyn przez poszczególnym pracowników. Możemy się także dowiedzieć jakie straty poniosła firma z powodu błędów pracowników. Na hali produkcyjnej, w widocznym miejscu, prezentowane są elementy odrzucone w czasie wytwarzania z powodu błędów oraz podane, w złotówkach i dolarach, ile dany błąd kosztował firmę. Prezentacja jest często zmieniana aby pokazać załodze jakie błędy robią i zmobilizować ich do większej dbałości o wyrób.

Pan dyrektor jako niewątpliwy pozytyw uważa bardzo młodą średnią wieku swoich pracowników.

Goodrich Krosno nie posiada zaplecza badawczo-konstrukcyjnego z prawdziwego zdarzenia.

Jest to związane przede wszystkim z profilem zakładu, którego zdaniem jest zapewnienie produkcji przy niskich kosztach nakładów. Krosno z wykwalifikowaną kadrą, z doświadczeniem w branży lotniczej, spełnia te wszystkie wymogi.

Dziękujemy panu dyrektorowi Markowi Dareckiemu za poświęcony czas i za zaznajomienie nas zarówno z firmą Goodrich Krosno jak i z zarysem strategii „Lean Manufacturing”. Na pewno pomoże nam to w przyszłości w wyborze naszej kariery zawodowej

TdP
Powrót do strony głównej

copyright Michał P. "Porky" Prokurat